VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 2020: Việt Nam xuất khẩu ôtô, dân tha hồ mua xe rẻ

2020: Việt Nam xuất khẩu ôtô, dân tha hồ mua xe rẻ

Nhiều chính sách, ưu đãi để phát triển công nghiệp ô tô. Đến 2020, Việt Nam sẽ xuất khẩu 20 ngàn ô tô. Lúc đó, dân Việt hy vọng sẽ được mua xe giá rẻ.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm