VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 7 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 21/07 - 26/07

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 21/07 - 26/07

Việt Nam thất thu thương mại 37 tỷ USD vì thủ tục xuất nhập khẩu, 7 tháng CPI mới chỉ tăng 1,62%, nửa đầu tháng 7 tiếp tục nhập siêu 260 triệu USD .. là những thông tin kinh tế nổi bật tuần qua

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm