Truyền thông Hiệp định thương mại tự do FTA - Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

Kinhte24h - Chào mừng quý khách đến với Kinhte24h - trang tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h. Với Kinhte24h, quý vị sẽ có được những thông tin vô cùng thú vị!

Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

204
Ngày đăng  09/04/2020

Giữa EVFTA và EVIPA, các cam kết mở cửa có liên quan trực tiếp nhất tới các dịch vụ viễn thông tập trung toàn bộ tại EVFTA. Nhìn chung, trong EVFTA, so với nhiều lĩnh vực dịch vụ khác, dịch vụ viễn thông có mức mở cửa thị trường hạn chế hơn cả về phạm vi hoạt động lẫn mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên so với cam kết của Việt Nam trong WTO, EVFTA đã có mức mở cửa mạnh hơn (đặc biệt là đối với các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng không sở hữu hạ tầng mạng). Thêm vào đó, EU là đối tác có thế mạnh về các dịch vụ viễn thông trên thế giới. Vì vậy, EVFTA được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến tương lai của thị trường viễn thông nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Cẩm nang doanh nghiệp “Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Ngành viễn thông Việt Nam” này được Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ, chính xác và bao quát về (i) nội dung các cam kết EVFTA về dịch vụ viễn thông, (ii) các tác động khác nhau của các cam kết này tới thị trường và ngành viễn thông Việt Nam, và (iii) đưa ra các khuyến nghị cốt lõi cho các chủ thể này nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội và vượt qua các thách thức, nếu có, từ các cam kết này.

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ về chuyên môn của các chuyên gia Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên - Bộ Công Thương; và sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (CHLB Đức) cho việc nghiên cứu, biên soạn và phổ biến Cẩm nang này./

---

Nguồn: VCCI