Truyền thông Hiệp định thương mại tự do FTA - EU sử dụng hệ thống REX đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU vào Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

Kinhte24h - Chào mừng quý khách đến với Kinhte24h - trang tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h. Với Kinhte24h, quý vị sẽ có được những thông tin vô cùng thú vị!

EU sử dụng hệ thống REX đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU vào Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

895
Ngày đăng  07/05/2020

Hàng hóa có xuất xứ từ EU nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA khi xuất trình chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại hệ thống REX (“REX system”) của EU hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu bất kỳ với lô hàng có trị giá không quá 6000 euro.

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA), tại Nghị Định thư 1 - Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính, hàng hóa có xuất xứ từ EU nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này khi xuất trình một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

(i) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;

(ii) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ với lô hàng có trị giá không quá 6000 euro; hoặc

(iii) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu điện tử của EU.

Theo thông báo của EU, Bộ Công Thương cung cấp thông tin chi tiết về việc thực thi cam kết này của EU trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA như sau:

Cơ chế phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ

Hàng hóa có xuất xứ từ EU nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA khi xuất trình:

(i) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại hệ thống REX (“REX system”) của EU; hoặc

(ii) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu bất kỳ với lô hàng có trị giá không quá 6000 euro.

EU sẽ không áp dụng cơ chế phát hành giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

---

Nguồn: Bộ Công Thương