VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Nâng cao năng lực cạnh tranh: “Rào” cao mấy cũng phải vượt

Nâng cao năng lực cạnh tranh: “Rào” cao mấy cũng phải vượt

Quản lý nhà nước không phải là giành thuận lợi cho chúng ta mà để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN đầu tư, kinh doanh, làm ăn.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm