VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/08/2014

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/08/2014

Thủ tục đăng ký hoạt động HTX, thêm đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch,sử dụng đất không đúng mục đích bị thu hồi tiền thuê đất được miễn, giảm...là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm