VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Toàn văn báo cáo về tình hình KT-XH tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Toàn văn báo cáo về tình hình KT-XH tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 20/10/2014.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm