VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hơn 45.000 doanh nghiệp bị “thanh lọc” trong 8 tháng

Hơn 45.000 doanh nghiệp bị “thanh lọc” trong 8 tháng

Theo Tổng cục thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 6.290 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng là 39.056 doanh nghiệp…

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

  • chu tich vcci phai coi nguoi nop thue la “ga de trung vang” - vcci

    Chủ tịch VCCI: Phải coi người nộp thuế là “gà đẻ trứng vàng” 25/08/15

    Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho rằng, để cải cách thủ tục hành chính thuế thành công thì tư duy và quan điểm chung về cải cách thuế là phải tiếp tục đặt người nộp thuế ở vị trí trung tâm, là “gà đẻ trứng vàng” cho nền kinh tế đất nước mà Nhà nước và cơ quan thuế phải là cơ quan phục vụ, là bà đỡ cho gà đẻ trứng.

Cơ hội mua sắm
Xem thêm