VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 7 sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật tuần từ 15- 19/9

7 sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật tuần từ 15- 19/9

Đầu tư xây dựng sân bay dân dụng Phan Thiết, VN xuất siêu gần 3 tỷ USD sau 8 tháng, tín dụng hết tháng 8 tăng trưởng 5,82%, đầu tư 19 tỷ USD ra nước ngoài...là những sự kiện nổi bật.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cơ hội mua sắm
Xem thêm