VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Các DN không thể bỏ qua: Chính phủ đang làm một cuộc "đại phẫu" về môi trường kinh doanh

Các DN không thể bỏ qua: Chính phủ đang làm một cuộc "đại phẫu" về môi trường kinh doanh

Dự kiến có ba luật mới liên quan đến các thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hải quan và sửa đổi các vấn đề về đầu tư kinh doanh liên quan tới 12 luật, nhằm tháo gỡ những nút thắt lớn nhất cho DN và môi trường kinh doanh.

Đăng ký tài khoản

Cá nhân Doanh nghiệp
Tỉnh thành :

Danh sách sản phẩm

Gian hàng của bạn chưa có sản phẩm Đăng ngay
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm