VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Nhà nước phục vụ, khó nhưng phải làm

Nhà nước phục vụ, khó nhưng phải làm

Định hướng chuyển sang mô hình nhà nước phục vụ và phải hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh (Tuổi Trẻ ngày 24-2) được nhiều người quan tâm.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

  • nam bat co hoi vuot qua thach thuc - vcci

    Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức 26/02/15

    Năm 2015, cùng với quá trình đàm phán, ký kết và triển khai các cam kết hội nhập quốc tế, các DN Việt Nam sẽ đối diện với sự gia tăng áp lực cạnh tranh, yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính, cơ chế quản trị, hợp tác… nhưng cơ hội cũng sẽ mở rộng với DN chủ động nắm bắt để vượt lên.

Cơ hội mua sắm
Xem thêm