VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Tiềm năng lớn, sao ta chưa bằng láng giềng?

Tiềm năng lớn, sao ta chưa bằng láng giềng?

Vấn đề làm sao nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đến nhiều lần tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cơ hội mua sắm
Xem thêm