VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Ngưỡng an toàn của nợ công có an toàn?

Ngưỡng an toàn của nợ công có an toàn?

Quốc gia có kinh tế càng phát triển thì dư nợ công càng cao hoặc tỷ lệ nợ công trên GDP càng lớn. Điều này minh chứng những tác động tích cực của nợ công đối với sự phát triển của nền kinh tế.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

  • nguong an toan cua no cong co an toan - vcci

    Ngưỡng an toàn của nợ công có an toàn? 24/10/14

    Quốc gia có kinh tế càng phát triển thì dư nợ công càng cao hoặc tỷ lệ nợ công trên GDP càng lớn. Điều này minh chứng những tác động tích cực của nợ công đối với sự phát triển của nền kinh tế.

Cơ hội mua sắm
Xem thêm