VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Nợ xấu và hành động “vùi đầu xuống cát” của đà điểu

Nợ xấu và hành động “vùi đầu xuống cát” của đà điểu

Theo truyền thuyết, khi gặp nguy hiểm con đà điểu thường vùi đầu xuống cát. Hình ảnh này đang được nhiều chuyên gia liên hệ với thái độ đối diện nợ xấu của ngành ngân hàng hiện nay.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm