VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Truongnx
Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

  • ngan hang dua nhau gianh khach vip - vcci

    Ngân hàng đua nhau giành khách VIP 25/11/14

    Với giới ngân hàng, để có được lợi nhuận và thị phần, không thể bỏ qua khách VIP - khách hàng lớn, quan trọng. Cũng vì thế, bằng mọi giá, các sếp ngân hàng chỉ đạo cấp dưới phải kéo và giữ đối tượng khách này cho bằng được.

Cơ hội mua sắm
Xem thêm