VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
“Cả nước chỉ có 13 tỉnh thành đóng góp, ngân sách sao chịu nổi?”

“Cả nước chỉ có 13 tỉnh thành đóng góp, ngân sách sao chịu nổi?”

"Tôi từng nói với nhiều tỉnh rằng không thể để ngân sách Trung ương trợ cấp mãi được. Cả nước chỉ có 13 tỉnh, thành phố đóng góp cho ngân sách Trung ương thì làm sao ngân sách chịu nổi”.

Đăng ký tài khoản

Cá nhân Doanh nghiệp
Tỉnh thành :

Danh sách sản phẩm

Gian hàng của bạn chưa có sản phẩm Đăng ngay
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm