VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Những chính sách mới có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014

Doanh nghiệp sẽ giảm được hơn 200 giờ khai, tính thuế; Không nhập khẩu máy móc cũ đã sử dụng quá 5 năm; Bán bảo hiểm qua ngân hàng… là những chính sách sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014 .

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm