VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Chênh vênh như nợ công Việt Nam

Chênh vênh như nợ công Việt Nam

Trong khi nỗi lo về nợ công ngày một chất chồng thì kiểm toán chuyên đề về nợ công vẫn mới chỉ nằm trong dự kiến.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm