VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh: Còn hơn cả... “cởi trói”

Bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh: Còn hơn cả... “cởi trói”

Kể từ hôm nay (1/7), 3.299 điều kiện kinh doanh tại các thông tư, quyết định của các bộ, ngành sẽ bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành khi Luật Đầu tư 2014 chính thức có hiệu lực. Hơn nữa, từ nay cũng chỉ có 3 cơ quan gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

  • khau xay dung phap luat con chua lam hai long doanh nghiep - vcci

    Khâu xây dựng pháp luật còn chưa làm hài lòng doanh nghiệp 01/07/15

    Một động thái chung được thể hiện qua 10 năm nghiên cứu PCI là cải cách ở các địa phương đang chững lại, đặc biệt là ở nhóm địa phương dẫn đầu “các ngôi sao cải cách”. Nguyên nhân của sự chững lại này bắt nguồn từ những hạn chế về thể chế và khung khổ chính sách lớn hơn từ cấp Trung ương. Lãnh đạo các địa phương thường than phiền, “chúng tôi có đẻ ra được các thủ tục đâu! Những thủ tục cản trở quyền tự do kinh doanh của người dân và DN nằm ở chính các văn bản do cấp trên ban hành đấy chứ!…”.

Cơ hội mua sắm
Xem thêm