VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Nợ công đang níu áo mỗi người dân

Nợ công đang níu áo mỗi người dân

“Nợ nó đè lên đầu lên cổ...” - ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây khiến nhiều bạn đọc, cử tri lo lắng.

Giới thiệu doanh nghiệp
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Cơ hội mua sắm
Xem thêm